Porównaj nieruchomości

Porównaj

No properties found to compare.

Czym właściwie jest umowa przedwstępna?

Czym właściwie jest umowa przedwstępna?

W dzisiejszych czasach znakomita większość zakupów, odbywających się na rynku nieruchomości odbywa się dzięki kredytom hipotecznym. W takim przypadku, kupujący nie ma możliwości natychmiastowego podpisania umowy właściwej, czyli umowy przyrzeczonej. W takiej sytuacji zawierana jest umowa przedwstępna. Zgodnie z art. 389 Kodeksu Cywilnego jest to „wstępne oświadczenie woli, w którym strony zobowiązują się do ostatecznej umowy kupna- sprzedaży nieruchomości”.

Kiedy podpisać umowę przedwstępną?

Bardzo ogólnie stwierdzając, wtedy, kiedy kupujący nie ma możliwości zawarcia ze sprzedającym umowy przyrzeczonej. Gwarantuje ona kupującemu zakup domu czy mieszkania w ustalonej cenie. Także sprzedający jest zabezpieczony w takiej sytuacji – pod warunkiem spełnienia wszystkich zawartych w umowie ustaleń, ma pewność, że jego nieruchomość zostanie sprzedana.

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Umowę przedwstępną można spisać ręcznie, na kartce papieru. Nawet w takiej formie, nabiera ona mocy prawnej. Dobrze jednak, kiedy jest przygotowana przez specjalistów, najlepiej takich, którzy zajmują się obrotem nieruchomości od wielu lat. W Niedźwiedzka Nieruchomości czuwamy nad bezpieczeństwem zawieranych umów prawnych. Dbamy o to, by zawarte umowy, nawet te przedwstępne, były podpisywane u notariusza. Jeżeli jednak, mimo wszystko, decydujemy się na zawarcie takiej umowy, to warto wiedzieć, co powinna zawierać.

Warunki niezbędne do podpisania umowy właściwej

Umowy przedwstępne zawierane są aby każda ze stron mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań. Ze strony kupującego zazwyczaj zobowiązaniem do spełnienia, jest uzyskanie kredytu hipotecznego (w przypadku kredytowania zakupu domu lub mieszkania). Jeżeli chodzi o sprzedającego, zobowiązania są zależne od tego, jaki jest statut nieruchomości, którą planujemy zakupić. Może tu chodzić o formalności związane z księgami wieczystymi czy samymi warunkami zabudowy. W zależności od tego czy umowa przedwstępna została zawarta „na tzw. kartce papieru” czy u notariusza w formie Aktu Notarialnego istnieją inne możliwości żądań o zawarcie umowy przeniesienia własności jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że roszczenie strony poszkodowanej o zawarcie umowy przeniesienia własności przedawnia się po roku od dnia kiedy umowa przeniesienia własności miała być zawarta.

 

Umowa przedwstępna – to musi się w niej znaleźć

Jest kilka niezbędnych aspektów, które muszą zostać zawarte w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości. Chronią one zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

  • Data i miejsce zwarcia umowy
  • Określenie przedmiotu umowy sprzedaży
  • Określenie stron umowy (kupującego i sprzedającego)
  • Cena nieruchomości
  • Termin zawarcia umowy przeniesienia własności
  • Zadatek, zaliczka
  • Najważniejsze założenia umowy

Istnieje coś takiego, jak Zasada Swobody Umów – sprowadza się ona do tego, że strony dowolnie mogą sformułować pozostałe postanowienia, natomiast muszą one być zgodne z obowiązującym prawem. Przyjmuje się, że umowa przedwstępna powinna zawierać postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli aktu notarialnego.

 

Jak widać na przykładzie powyższego wpisu, samo sformułowanie umowy przedwstępnej może być kłopotliwe, szczególnie w taki sposób, aby w kompletny sposób zabezpieczała ona nasze interesy. Dlatego wielkim ułatwieniem w tej materii, jest współpraca z biurem nieruchomości. Nasi radcy prawni zadbają o to, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem i ze szczególną dbałością o dobro naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu

You don't have permission to register