Porównaj nieruchomości

Porównaj

No properties found to compare.

Czym właściwie jest księga wieczysta?

Czym właściwie jest księga wieczysta?

Najprościej rzecz ujmując, księga wieczysta to dokument, który zawiera wszystkie informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. W założeniu ma za zadanie usprawnienie i umożliwienie zgodnego z prawem, obrotu nieruchomościami. Dzięki niej można, między innymi, zweryfikować jakie obciążenia są przypisane do danej nieruchomości (na przykład hipoteka). Instytucja ksiąg wieczystych (czyli rejestru publicznego zawierającego powyższe dane), istnieje we wszystkich krajach na naszym kontynencie, natomiast ich ustrój i funkcjonowanie w większości stanowczo się różni.

Co zawiera księga wieczysta

Do każdej z nieruchomości przypisana jest odrębna księga wieczysta. Wyjątek stanowi przypadek, kiedy prowadzi się jedną księgę do kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości lub lokali, które razem są spójną całością. W tej sytuacji mogą to między sobą ustalić właściciele wspomnianych nieruchomości. Dane zawarte w księdze wieczystej są podzielone, według tradycji, na cztery działy (dokładniej rzecz ujmując pięć – pierwszy dział jest podzielony na dwa). Przy każdej księdze prowadzi się dodatkowo akta księgi wieczystej, które zawierają dokumenty i pisma dotyczące danej nieruchomości.

Dział pierwszy

Tak jak już wyżej wspomniano, dział pierwszy dzieli się na dwa. Są one sygnowane oznaczeniami, jak następuje: dział I-O i dział I-Sp. Pierwszy, czyli dział I-O, to dział „Oznaczenie nieruchomości”. Zawiera dane pochodzące z ewidencji gruntów. Pozwalają one na dokładne oznaczenie nieruchomości. Umożliwiają dokładne ustalenie adresu, położenia czy kształtu interesującej nas nieruchomości. Drugi, czyli dział I-Sp, to dział „Spis praw związanych z własnością. Ten z kolei, jak sama nazwa wskazuje, zawiera dane dotyczące ewentualnych praw związanych z prawem własności wpisanej nieruchomości. Prościej rzecz ujmując, w tej części zawarte są dane dotyczące tego, kto jest właścicielem, współwłaścicielem czy użytkownikiem wieczystym. Znajdziemy w niej także, jaki jest jej udział w części nieruchomości wspólnej.

Dział drugi

W dziale drugim znajduje się oznaczenie właściciela (lub w przypadku, kiedy jest ich kilku, właścicieli), lub użytkownika wieczystego. Znajduje się w niej także informacja w jaki sposób osoba, która wpisana jest jako właściciel (lub współwłaściciele), czy użytkownik wieczysty nabyła prawa do danej nieruchomości.

Dział trzeci

W dziale trzecim zawarte są informacje dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia dotyczące rozporządzania daną nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, znajdują się tam także prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości. Innymi słowami, dowiadujemy się z niego, na przykład tego, kto ma prawo przechodzić czy przejeżdżać przez działkę, której zakupem jesteśmy zainteresowani. W tym dziale zawarta jest także bardzo istotna informacja, dotycząca ewentualnych egzekucjach z danej nieruchomości.

Dział czwarty

W dziale czwartym są zawarte informacje dotyczące hipotek spoczywających na danej nieruchomości. Możemy z nich odczytać wysokość hipoteki, walutę. Znajduje się w nim także zakres oraz rodzaj tego obciążenia, oraz wszystkie pozostałe cechy, które go dotyczą.

Ciąg dalszy nastąpi

W związku z tym, że księgi wieczyste stanowią tak istotny aspekt zakupu nieruchomości, zagadnienia ich dotyczące nie zostały w tym wpisie wyczerpane. Zapraszamy do kolejnego, w którym zawrzemy pozostałe informacje. Jeżeli już dziś chcecie Państwo uzyskać dalsze informacje, zapraszamy do kontaktu.

You don't have permission to register