Porównaj nieruchomości

Porównaj

No properties found to compare.

Image Alt

RODO

  /    /  RODO

Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych

Szanowni Państwo,

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Karolina Niedźwiedzka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą NIEDŹWIEDZKA Nieruchomości z siedzibą w Katowicach 40-013, ul. Staromiejska 6/10D, telefon 691 770 444 email: biuro@niedzwiedzkanieruchomosci.pl
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy pośrednictwa w wynajmie / najmie / sprzedaży / kupna na podstawie 6 ust. 1 lit. b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), właściciel nieruchomości, inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu Galactica Virgo Major).
  5. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy
  7. Macie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy
  10. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
You don't have permission to register